Raamatupidamise haldamiseks kasutame veebipõhiseid majandustarkvarasid vastavalt kliendi vajadusele ja soovile. Meie kliendil on ligipääs majandustarkavarale ja failihalduse keskonnale ning näeb jooksvalt raamatupidamise infot, saldosid ja aruandeid.

Raamatupidamisteenus sisaldab:
 - algdokumentide kontrollimist ja töötlemist ning majandustehingute registreerimist;
 - pearaamatu pidamist;
 - arvete sisestamist, koostamist ja väljastamist;
- ostu- ja müügireskontrote jälgimist;

 - töötasude arvestust;
- maksete ettevalmistamist panka ja nende teostamist;

 - põhivara arvestust;
 - maksudeklaratsioonide koostamist Maksu- ja Tolliametile (KMD, TSD, VD jm) ning nendega suhtlemist (vastavalt kliendi nõusolekule);
 - statistiliste aruannete koostamist Statistikaametile ja nendega suhtlemist;
 - vahearuannete ning majandusaasta aruannete koostamist;
- vajaliku dokumentatsiooni koostamist;
 - jooksvat konsultatsiooni.